Yaratmak ve Dönüştürmek

Elementler açısından bakarsak toprak ve su yaratır, ateş ve hava dönüştürür. Toprağa dikilen garantisi olmasa da doğabilir. Suya bırakılan da aynı şekilde yaratıma evrilebilir. Ateş ve hava da maddeyi halden hale geçirir. Yanan madde yok olmaz ama başka maddeye dönüşür. Havayla etkileşim de benzer bir duruma yol açar. Tüm bu elementler bizim temizlenmemizi sağladıklarına göre, durumumuza uygun olan elementle dengelenmek en doğru olanı. Yaratım yapacaksak Toprak ve Su, Dönüşüm yapmaya yetecekse gücümüz Hava ve ateş yardımcı/önder olamalı.

Bir de 5 Çin elementi ve döngüleri var. O döngü konu edilirse, Cem Yılmaz’ ın meşhur -TAHTA- ‘sı da işin içine giriyor, ve metal ya da başka tabirle demir de. Kafa karıştırmaya gerek yok. 🙂 sıfırdan değişim istiyorsan yolun belli. Yok benim gücüm yeter, var olanı dönüştüreceğim dersen yine yol belli…

Boş defteri yazmak kolaydır, dolu defteri düzeltmek de kolay olabilir. İkisi de doğru yol… Arada sadece basit bir seçim var.  İyi uykular.

K V  Mayıs – 2018